Privacy en Security

Privacy
In het profiel liggen alle gegevens, waaronder uw e-mailadres, vast die betrekkingen hebben het beheren van flexplekken binnen MyBusiness Today. Deze informatie is door de gebruiker te raadplegen en te wijzigen m.b.v. de menu opties Profiel en Financiele gegevens.
Door inschrijving als gebruiker bij MyBusiness Today gaat de gebruiker akkoord met verwerking van zijn (persoons)gegevens ten behoeve van de MyBusiness Today.

De verwerking van de gegevens zal niet plaatsvinden als de gebruiker dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan MyBusiness Today. In dat geval is gebruik van het platform niet mogelijk.
De persoonsgegevens worden in geen geval doorverkocht aan derden anders dan de partners van MyBusiness Today.
Op grond van Vrijstellingsbesluit Paragraaf 3. (Huur en verhuur) is MyBusiness Today vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht in het kader van de WPB.

Security
De data die bij het gebruik van MyBusiness Today wordt vastlegt wordt opgeslagen in de database van MyBusiness Today. Er vindt dus geen opslag plaats op uw eigen telefoon, tablet, PC of server. Dit vereist de volgende aandacht voor de beveiliging van de gegevens:
1. Routinematig wordt een backup gemaakt van de database.
2. Alleen d.m.v. een gebruikerscode/wachtwoord combinatie is het mogelijk om de data te wijzigen.
3. Notificatie van wijzigingen en berichten vindt plaats m.b.v. e-mail.
4. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en kan niet worden opgevraagd.
5. De communicatie met het platform (site en apps) vindt plaats d.m.v. een secureverbinding (SSL).
6. Medewerkers van MyBusiness Today mogen alleen voor beheerdoeleinden activiteiten op de database uitvoeren.
7. Medewerkers van MyBusiness Today zijn gehouden aan geheimhoudingsafspraken.
Verander het wachtwoord regelmatig met behulp van de daarvoor beschikbaar gestelde functie. Als je je wachtwoord bent vergeten is er een mogelijkheid om dit te resetten. Er wordt dan een speciale link met een nieuw wachtwoord naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

MyBusiness Today is een Nederlands bedrijf en is gehouden aan de Nederlandse privacy wetgeving.

Cookies
Tijdens het gebruik van MyBusiness Today kan een cookie worden gebruikt. Dit Cookie heeft geen commercieel doel en dient alleen om ingelogd te kunnen blijven en voor de herkennig van de gebruiker binnen het MyBusiness Today Wifi netwerk. Social Media sites die mogelijk een koppeling met MyBusiness Today hebben zoals Twitter, Google, LinkedIn en Facebook kunnen gebruik maken van eigen cookies.


MyBusiness Today is een handelsnaam van Uniscape BV.

Printen